Korlátozott tagállami mozgástér a Közös Kül- és Biztonságpolitikában? A (gazdasági) szankciók alkalmazásának jogi feltételei az Európai Unióban

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Hungarian
Pagina's (van-tot)53-71
Aantal pagina's19
TijdschriftÁllam-és Jogtudomány
Volume59
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit