Koronakriisin biopolitiikasta: Paljas elämä, haavoittuvaisuus, solidaarisuus

Suvi Alt*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  28 Downloads (Pure)
  Vertaalde titel van de bijdrageOn the Biopolitics of the Corona Crisis: Bare Life, Vulnerability, Solidarity
  Originele taal-2Finnish
  Pagina's (van-tot)93-103
  Aantal pagina's11
  TijdschriftKosmopolis
  Volume50
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 2020

  Citeer dit