Kostenminimalisatieanalyse van endothelinereceptorantagonisten voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie in Nederland

Lugman Tariq, Wobbe Hospes, Daphne Louwerier, Guido Broeders, Maarten Postma

OnderzoeksoutputProfessional

160 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer9
Pagina's (van-tot)a1532
TijdschriftPharmaceutische Weekblad Wetenschappelijk Platform
StatusPublished - 2015

Citeer dit