Kritische professionals. Burgerschap, beroepsvoorbereiding en kritisch denken in het mbo

Reinhilde Duyverman, Ilse Hoffman, Anouk Zuurmond

OnderzoeksoutputProfessional

161 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)24-29
Aantal pagina's6
TijdschriftLevende Talen Magazine
Volume108
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 20-jun-2021

Citeer dit