Kroniek fiscaal bestuursprocesrecht

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Artikelnummer41
Pagina's (van-tot)28-31
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor Formeel Belastingrecht
Volume2019
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - 1-dec-2019

Citeer dit