Kunnen beperkte rechten verkrijgende verjaring overleven? De verkrijgende verjaring van de onbezwaardheid in Romeinsrechtelijk perspectief

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNTBR 2017/18
Pagina's (van-tot)129-132
Aantal pagina's4
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Volume2017
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2017

Citeer dit