Kunnen gesloten toetsen bijdragen aan de toetsing van schrijfvaardigheid?

Cornelis de Glopper, Annerose Willemsen

  OnderzoeksoutputProfessional

  278 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Levende Talen Tijdschrift 2014-2 bevat een artikel van Theo Pullens, Hanny den Ouden, Wolfgang Herrlitz en Huub van den Bergh waarin zij de vraag stellen of een meerkeuzetoets kan bijdragen aan het meten van schriftelijke taalvaardigheid. Op basis van hun onderzoek concluderen zij dat er vraagtekens moeten worden gezet bij het gebruik van meerkeuzetoetsen als meetinstrument van schriftelijke taalvaardigheid. Zij formuleren als advies om deze toetsvorm niet langer op te nemen in de eindtoets basisonderwijs en geen plaats te geven in de te ontwikkelen diagnostische tussentijdse toets voor het voortgezet onderwijs. Het advies om meerkeuzetoetsen voor schrijfvaardigheid in de ban te doen is in onze ogen overhaast, zeker omdat het advies enkel op de eigen bevindingen van Pullens en collega’s lijkt te berusten.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)31-38
  Aantal pagina's8
  TijdschriftLevende Talen Tijdschrift
  Volume15
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - apr-2014

  Citeer dit