Kunnen omwonenden van windturbines eventuele gezondheidsschade en waardedaling van hun woning gecompenseerd krijgen?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

189 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerAA20190865
Pagina's (van-tot)865-874
TijdschriftArs Aequi
Volume68
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - 6-nov-2019

Citeer dit