Kwalitatieve aansprakelijkheid: het gebruik van gebrekkige zaken en dieren door zelfstandige hulppersonen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

409 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)54-60
Aantal pagina's7
TijdschriftMaandblad voor Vermogensrecht
Volume2019
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb-2019

Citeer dit