Kwalitatieve aansprakelijkheid op grond van art. 6:179 en 181 BW: de positie van de 'bewaarder' van een schadeveroorzakend dier

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Artikelnummer2018/139
Pagina's (van-tot)358-364
Aantal pagina's7
TijdschriftVerkeersrecht
Volume2018
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - okt-2018

Citeer dit