Kwaliteit en gebruik van ex ante evaluatie

OnderzoeksoutputProfessional

236 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)34-50
Aantal pagina's17
TijdschriftBestuurswetenschappen
Volume74
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2020

Citeer dit