Kwaliteit van bestuursrechtelijke bezwaarprocedures

Onderzoeksoutput

225 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Marseille, Albert, Supervisor
  • Tolsma, Hanna, Co-supervisor
  • Ybema, J.F., Co-supervisor, Externe Persoon
  • Schuurmans, Y.E., Beoordelingscommissie, Externe Persoon
  • van den Bos, C., Beoordelingscommissie, Externe Persoon
  • Winter, Heinrich, Beoordelingscommissie
Datum van toekenning26-nov-2020
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6240-573-8
DOI's
StatusPublished - 2020

Citeer dit