Kwaliteit van bestuursrechtelijke bezwaarprocedures

Onderzoeksoutput

2745 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Marseille, Albert, Supervisor
  • Tolsma, Hanna, Co-supervisor
  • Ybema, J.F., Co-supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning26-nov.-2020
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6240-573-8
DOI's
StatusPublished - 2020

Citeer dit