Kwaliteit van leven van naasten van mensen met een beperking

L. Springvloet, F. van Schelven, M. Kroezen, J. Luijkx, A. ten Brug, A. van der Putten, P. Embregts, H. Boeije

Onderzoeksoutput

Samenvatting

Dit rapport maakt deel uit van het programma Volwaardig Leven van VWS, dat gericht is op het bieden van aanknopingspunten om naasten te ondersteunen. Het onderzoek is uitgevoerd door drie samenwerkende partijen samen met ervaringsdeskundige naasten. Centraal stonden de kwaliteit van leven van naasten en de factoren die hierop van invloed zijn. Dit kunnen factoren zijn die samenhangen met de persoon met een beperking en met de naaste zelf. Het onderzoek had een breed karakter. Er is gekozen voor een vragenlijst onder 200 naasten. Om de ervaringen van naasten te horen en de uitkomsten beter te kunnen interpreteren zijn in de vragenlijst tevens open vragen gesteld en zijn focusgroepen gehouden. Naasten van jongere mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking zijn niet benaderd voor deze studie, omdat naar hen al een ander onderzoek loopt1. Daarnaast hebben jongere naasten en naasten met een niet-westerse achtergrond bijna niet deelgenomen aan het onderzoek. Mogelijk zijn ze minder aangeschreven of ervaren ze andere drempels om deel te nemen. Met de onderzoeksgroep benaderen we de doelgroep van het programma Volwaardig Leven, maar de groep is niet geheel representatief voor naasten.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieUtrecht
UitgeverijNIVEL
Aantal pagina's75
ISBN van geprinte versie978-94-6122-609-9
StatusPublished - jan-2020

Citeer dit