Kwaliteit van rechtspleging [Bespreking van het boek Kwaliteit van rechtspleging. Kwaliteitsbevordering en de rol van de Raad voor de Rechtspraak]

  OnderzoeksoutputProfessional

  Samenvatting

  Kwaliteit van rechtspleging. Kwaliteitsbevordering en de rol van de Raad voor de Rechtspraak, W.M.C.J. Rutten- van Deurzen
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)133 - 137
  TijdschriftRechtsgeleerd Magazijn Themis
  StatusPublished - 2011

  Citeer dit