Kwaliteitsdoelstelling Ruimte voor de Rivier geanalyseerd: De ontwerper als spil in het gebiedsproces

OnderzoeksoutputProfessional

70 Downloads (Pure)

Samenvatting

Na tien jaar nadert het programma Ruimte voor de Rivier de eindstreep. De resultaten zijn ernaar: het rivierengebied is zeker veiliger gemaakt voor de gevolgen van de klimaatverandering. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen analyseerden wat er terecht is gekomen van de tweede belangrijke doelstelling van het programma: het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in het rivierengebied. En welke strategieën er zijn toegepast om dat te bereiken. Denk hierbij aan de project-gedreven strategie, de programma-als-achtervang-strategie en de all-in strategie.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)12-17
TijdschriftRO Magazine
Volume35
Nummer van het tijdschrift12
StatusPublished - 2017

Citeer dit