Kwebbelaars en ratelpopulieren in Midden-Drenthe. Herkomst en betekenis van de buurtschapsnaam Klatering

OnderzoeksoutputAcademic

428 Downloads (Pure)

Samenvatting

In het kader van het 25-jarige jubileum van de wetenschapswinkels startte begin 2004 de rubriek Onderzoek op verzoek in het Dagblad van het Noorden. Lezers werden opgeroepen om een onderzoeksvraag voor te leggen aan de wetenschapswinkels, waarop het onderzoek in verschillende fasen door de krant gevolgd werd. De vraag die de buurtvereniging Klatering stelde: Wat is betekenis en herkomst van de Drentse buurtschapsnaam “Klatering”? vormde de aanleiding voor het onderzoek. Bij gebrek aan studenten en specialisten die op het terrein van de naamkunde werkzaam zijn, werd het onderzoek uitgevoerd door Saskia Visser, medewerker van de Talenwinkel in samenwerking met Dr. R.A. Ebeling, oud-naamkundige van de RUG.
Originele taal-2Dutch
Uitgevers.n.
Aantal pagina's13
StatusPublished - 2004

Citeer dit