Kwetsbaarheid tijdens de zwangerschap is meer dan een disbalans tussen risicofactoren en beschermende factoren

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  86 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Het concept kwetsbaarheid tijdens de zwangerschap is een complex en veelzijdig begrip. Om meer inzicht te krijgen in de complexiteit van kwetsbaarheid gebruiken de onderzoekers van de vakgroep Verloskundige wetenschap in Groningen in hun onderzoek naar interventies voor kwetsbare zwangeren het model van Briscoe et al. In dit model interacteren bedreigingen, herstelmogelijkheden en barrières met elkaar. Willen de interventies die ontwikkeld zijn voor kwetsbare zwangeren optimaal gebruikt worden, dan is meer aandacht nodig voor barrières die de toegang tot de juiste zorg of hulp in de weg staan.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)132-136
  Aantal pagina's5
  TijdschriftTSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
  Volume99
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - 8-jul.-2021

  Citeer dit