L2-Gain and Passivity Techniques in Nonlinear Control

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
UitgeverijSpringer
StatusPublished - 2000
Extern gepubliceerdJa

Publicatie series

NaamLecture Notes in Control and Information Sciences
UitgeverijSpringer-Verlag, London

Citeer dit