La Cosmographie du Ravennate - Louis Dillemann, Yves Janvier

J.D. North

OnderzoeksoutputAcademic

196 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)408-409
Aantal pagina's2
TijdschriftSpeculum-A journal of medieval studies
Volume74
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - apr-1999

Citeer dit