La structure fine de l'absorption des rayons X par les gaz moleculaires

Hendrik Petersen

Onderzoeksoutput

74 Downloads (Pure)

Samenvatting

Door experimenteele onderzoekingen van Coster, Lindsay, Hanawalt en anderen is vast komen te staan, dat voor een, in een molecuul of in een kristal gebonden, atoom de absorptiecoëfficiënt voor Röntgenstralen, in de nabijheid van den hoofdkant en in de richting van toenemende frequentie, fluctuaties vertoont, die als fijnstructuur bekend staan. Zie: Samenvatting
Originele taal-2French
KwalificatieDoctor of Philosophy
Datum van toekenning10-okt-1933
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1933

Citeer dit