La vie, c'est l'oeuvre: L'écriture autobiographique des nouveaux romanciers

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2French
Pagina's (van-tot)127-139
Aantal pagina's12
TijdschriftLes Lettres Romanes
Volume51
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusPublished - 1997
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit