Lactic acidosis: pathophysiology, diagnosis and treatment

JJ Koornstra*, AA van de Loosdrecht, GW van Imhoff

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)300-302
Aantal pagina's3
TijdschriftNetherlands Journal of Medicine
Volume59
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - dec.-2001

Citeer dit