Lactococcal expression systems for protein engineering of nisin.

O. P. Kuipers*, H. S. Rollema, R. J. Siezen, W. M. De Vos

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)605-613
  Aantal pagina's9
  TijdschriftDevelopments in biological standardization
  Volume85
  StatusPublished - 1995

  Citeer dit