Lactococcus lactis GEM particles displaying pneumococcal antigens induce local and systemic immune responses following intranasal immunization

S.A.L. Audouy, M.L van Roosmalen, J. Neef, R. Kanninga, E. Post, M. Deemter, H. Metselaar, S. van Selm, G.T. Robillard, K.J. Leenhouts, P.W.M. Hermans

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

56 Citaten (Scopus)
381 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)5434 - 5441
Aantal pagina's8
TijdschriftVaccine
Volume24
Nummer van het tijdschrift26
DOI's
StatusPublished - 2006

Citeer dit