Ladders of abstraction, support factors, and semantics in the design of policies

Menno Rol*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
72 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)89-92
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Economic Methodology
Volume27
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2-jan.-2020

Citeer dit