Lagere dosering lipofiele geneesmiddelen door nanokristallen: Sproeivriesdrogen verb etert oplosgedrag

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageLower dose lipophilic drugs by nanocrystals: Spray freeze-drying improves dissolution behavior
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)28-31
Aantal pagina's4
TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
Volume146
Nummer van het tijdschrift51-52
StatusPublished - 23-dec.-2011

Citeer dit