Lamin A/C-related cardiac disease and pregnancy

J. Peter van Tintelen*, Karin Y. van Spaendonck-Zwarts, Maarten P. van den Berg

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)532-534
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Journal of Heart Failure
Volume12
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun.-2010

Citeer dit