Land zonder toeslagen? Een verkenning van alternatieve inrichtingsvormen voor het huidige stelsel van inkomensafhankelijke Toeslagen

G. J. Vonk, B. Brink, M. Bouwmeester

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)696-704
Aantal pagina's9
TijdschriftWeekblad voor Fiscaal Recht
Volume98
Nummer van het tijdschrift7382
StatusPublished - 7-mei-2021

Citeer dit