Landbouw en het `taxes-and-trade model'

P.J. van Minnen

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)290 - 305
Aantal pagina's16
TijdschriftLampas. Tijdschrift voor Nederlandse classici
Volume4
StatusPublished - 1998

Citeer dit