Landscapes of facilitation: The effects of positive interactions on community structure

Isabelle Berthe Catharine van der Ouderaa

Onderzoeksoutput

292 Downloads (Pure)

Samenvatting

De biodiversiteit van onze wereld staat al lange tijd onder druk, in de meeste gevallen door toedoen van de mens. Het behouden van biodiversiteit vergt meer dan het beschermen van een natuurgebied. Het vereist kennis van en inzicht in de vele interacties die plaatsvinden tussen de verschillende soorten die aanwezig zijn. Gedurende een lange tijd richtte ecologisch onderzoek zich op negatieve interacties zoals competitie en predator-prooi relaties. In de afgelopen decennia ontstond er meer oog voor de rol van positieve interacties in het structureren van soortgemeenschappen. Wanneer verschillende soorten elkaar faciliteren, bijvoorbeeld door het bieden van schaduw, veiligheid of vaste ondergrond, kan er een domino-effect ontstaan. Bij zogenoemde facilitatie-cascades faciliteert een primaire habitatvormende soort een secondaire habitatvormer die op zijn beurt de biodiversiteit en soortenabundantie kan vergroten. Deze positieve interacties zijn gevoelig voor variatie in soorteigenschappen en functie van de habitatvormers. Zo blijken oesters en mosselen – op het eerste gezicht twee gelijke soorten – de ontwikkeling van verschillende macroalgen en geassocieerde soorten te faciliteren vanwege hun verschillende ecologische functies. Verder blijkt de morfologie van macroalgen effect te hebben op de soorten die gefaciliteerd worden. Eén primaire habitatvormer kan meerdere facilitatie-cascades genereren met positieve effecten op de biodiversiteit op zowel lange als korte afstanden. Hierdoor worden verschillende habitats sterk met elkaar in verbinding gebracht door een netwerk van positieve interacties. Deze complexe interactienetwerken onderstrepen het belang van cross-habitat managementinitiatieven die als doel hebben de biodiversiteit te vergroten door beheer en herstel van habitatvormende soorten en hun positieve interacties.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  • Macquarie Univ, Macquarie University, Dept Psychol
Begeleider(s)/adviseur
  • Eriksson, Britas Klemens, Supervisor
  • Bishop, Melanie, Supervisor, Externe Persoon
  • van de Koppel, Johan, Supervisor
Datum van toekenning27-aug.-2021
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
DOI's
StatusPublished - 2021

Citeer dit