Landschapsbiografie van het Reitdiepgebied

Gerard Westerhuis, Theo Spek, Jeroen Wiersma

OnderzoeksoutputProfessional

342 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageLandscape biography of the Reitdiep area
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen/Kenniscentrum Landschap
Opdrachtgevend orgaanProvincie Groningen
Aantal pagina's62
StatusPublished - 1-feb.-2023

Citeer dit