Langerhans' cell histiocytosis of the jaw bones. Report of 11 cases

K P Schepman, B G Raddent, I Van der Waal*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
9 Downloads (Pure)

Samenvatting

Eleven cases of Langerhans' cell histiocytosis of the jaw bones are reported. The clinical and radiographic features are described, and the role of the dentist in the diagnosis and management of this disorder is discussed.

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)238-41
Aantal pagina's4
TijdschriftAustralian dental journal
Volume43
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - aug.-1998
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit