Langetermijnschade van diabetes mellitus: de rol van irreversibele glyceringsproducten

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageLong-term complications in diabetes mellitus: role of irreversible glycosylation products
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1299-303
Aantal pagina's5
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume140
Nummer van het tijdschrift25
StatusPublished - 22-jun.-1996

Citeer dit