Langjarige bemestingsexperimenten in graslanden van Loefvledder, Drentsche Aa

Jan P. Bakker, Yzaak de Vries, Christian Smit

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

In het Stroomdallandschap Drentsche Aa was het in het begin van de zeventiger jaren de bedoeling van Staatsbosbeheer de graslanden uit landbouwkundig gebruik te halen en weer te verschralen (Bakker, 1989).Hierbij bestond het beheer uit maaien en afvoeren van het gewas (hooien). In dit artikel vergelijken we het proces van verschralen met mulchen (het gewas niet afvoeren) of bemesten(kunstmest toedienen om de afvoer van voedingsstoffen te compenseren) over een periode van 37 jaar.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)193-199
Aantal pagina's7
TijdschriftDe Levende Natuur
Volume118
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - sep-2017

Citeer dit