Large Between-Patient Variability in eGFR Decline Before Clinical Trial Enrollment and Impact on Atrasentan's Efficacy - A Post-Hoc Analysis From the SONAR Trial

Simke Waijer, Sieta de Vries, Robert Busch, Di Xie, Ron Gansevoort, Fan Fan Hou, Jose Gorriz, Gozewijn Laverman, Luca De Nicola, Julio Pascual, Michele Provenzano, Pablo Pergola, Sydney Tang, Christoph Wanner, Philippe Zaoui, Hans-Henrik Parving, Dick de Zeeuw, Hiddo Heerspink*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
34 Downloads (Pure)

Samenvatting

n/a.

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2731-2734
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of the American Society of Nephrology
Volume32
Nummer van het tijdschrift11
Vroegere onlinedatum20-aug.-2021
DOI's
StatusPublished - nov.-2021

Citeer dit