Large data sets proceedings of a symposium on how to manage and analyse very large data sets

S. Heisterkamp, Ruud H. (eds.) Koning

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
TitelEPRINTS-BOOK-TITLE
Uitgeverij[S.n.]
Aantal pagina's0
ISBN van geprinte versie9080841617
StatusPublished - 2003

Citeer dit