LASER INTERFEROMETRIC MEASUREMENTS ON THE DYNAMIC BEHAVIOR OF THE CUPULA IN THE FISH LATERAL LINE

SM VANNETTEN*, ABA KROESE

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

63 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)55-61
Aantal pagina's7
TijdschriftHearing Research
Volume29
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1987

Citeer dit