Laserbehandeling bij psoriasis

A. Sewbaransingh

OnderzoeksoutputAcademic

1148 Downloads (Pure)

Samenvatting

Aan de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid werd een vraag voorgelegd van de Nederlandse Bond van Psoriasis Patiënten Verenigingen (NBPV) betreffende een folder genaamd 'de behandeling van psoriasis met laser' (zie Bijlage I). De vraag van de NBPV was om na te gaan in hoeverre de in de folder gedane beweringen wetenschappelijk onderbouwd zijn. Met hulp van dr. J. Bouma en prof. dr. P.J. Coenraads is getracht om de beschikbare informatie betreffende de effectiviteit van laserbehandeling bij psoriasis te verzamelen en op een rij te zetten. De behandeling van psoriasis met laser is geen gemeengoed in de geneeskunde. In het Pharmaceutisch Weekblad van oktober 1998 bijvoorbeeld waarin uitvoerig de behandelingsmogelijkheden van psoriasis worden besproken, wordt lasertherapie als behandeling bij psoriasis niet vermeld. Teneinde vast te stellen in hoeverre laserbehandeling effectief is bij psoriasis, is een literatuursearch uitgevoerd (Medline). In het navolgende zal ten eerste een beschrijving gegevenworden van het ziektebeeld 'psoriasis'. Teneinde de toegankelijkheid van het rapport te vergroten is in de bijlage een verklarende woordenlijst en uitleg over de huid en onderhuidbind- weefselopgenomen (Bijlagen II en III). Vervolgens worden de gevonden wetenschappelijke artikelen betreffende laserbehandeling bij psoriasis besproken. Tot slot volgt een discussie over de effectiviteit van laserbehandeling bij psoriasis.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's29
StatusPublished - 2000

Citeer dit