Lastenverlichting, fiscale grondslagen en flexibilisering van het BV-recht

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)25 - 45
Aantal pagina's21
TijdschriftOnderneming en Financiering
Volume2008
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2008

Citeer dit