Celtic fields en marke- en malebossen. Enkele gedachten over hun landschapshistorische samenhang en een bijzondere prehistorische landschapstransitie

Theo Spek*, Harm Smeenge

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Vertaalde titel van de bijdrageLate prehistoric Celtic fields and medieval common woodlands. Some reflections on their landscape historical interrelation and a remarkable landscape transition.
  Originele taal-2Dutch
  Aantal pagina's20
  TijdschriftTijdschrift voor Historische Geografie
  StatusAccepted/In press - 1-jun-2021

  Citeer dit