Lateral Jaw Stability in Adults, Children, and Children with Developmental Speech Disorders

Hayo R. Terband, Yvonne van Zaalen, Ben Maassen

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)112-118
  Aantal pagina's7
  TijdschriftJournal of Medical Speech-Language Pathology
  Volume20
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 2013

  Citeer dit