Latin as a Common Language: The Coherence of Lorenzo Valla’s Humanist Program

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
786 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-32
Aantal pagina's32
TijdschriftRenaissance Quarterly
Volume71
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2018

Citeer dit