Latijnse kolonisatie in Italië voor het einde van de Tweede Punische Oorlog: koloniale gemeenschappen en culturele verandering: Colonial communities and cultural change

Marleen Katrien Termeer

  Onderzoeksoutput

  523 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Voordat Rome een wereldrijk stichtte, veroverde het eerst Italië. De belangrijkste militaire successen werden geboekt in de late vierde en vroege derde eeuw v. Chr., waarna Rome lange tijd de touwtjes in handen hield via een combinatie van direct bestuur en verdragen met geallieerden. In dit systeem speelden door Rome gestichte kolonies een belangrijke rol als militaire steunpunten en (grotendeels) betrouwbare bondgenoten. Dit proefschrift onderzoekt hoe deze kolonies een bijdrage leverden aan culturele veranderingen in deze formatieve periode van de Romeinse geschiedenis. In lijn met recent onderzoek bestrijdt het de visie dat de kolonies simpelweg Romeinse cultuur verspreidden. Op basis van onderzoek naar een breed spectrum aan bronmateriaal (geschreven bronnen, inscripties, munten, archeologisch materiaal) brengt het proefschift de verschillende contacten in kaart die de kolonies beïnvloedden, en onderzoekt het hoe bestaande culturele modellen in de kolonies werden aangepast en nieuwe betekenissen kregen. Op deze manier wordt een dynamischer beeld van de kolonies geschetst: zij opereerden grotendeels zelfstandig in een complexe culturele wereld, en leverden op die manier een actieve bijdrage aan de culturele vorming van Italië onder de heerschappij van Rome.
  Vertaalde titel van de bijdrageLatijnse kolonisatie in Italië voor het einde van de Tweede Punische Oorlog: koloniale gemeenschappen en culturele verandering
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • van Nijf, Onno, Supervisor
  • Attema, Peter, Supervisor
  Datum van toekenning11-mei-2015
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-7753-7
  Elektronische ISBN's978-90-367-7752-0
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit