Laveren tussen idealen en pragmatiek: Het middenschoolexperiment op de Franeker protestants-christelijke Anna Maria van Schurmanschool (1974-1986)

Hilda T.A. Amsing*, Linda Greveling

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)96-113
Aantal pagina's18
TijdschriftDe Vrije Fries
Volume99
StatusAccepted/In press - 2019

Citeer dit