Law, Politics and State(s) of Emergency

Filipe dos Reis*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)136-141
Aantal pagina's6
TijdschriftNew Perspectives
Volume25
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit