Lawyers doing Philosophy

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Artikelnummer3
Pagina's (van-tot)260-266
Aantal pagina's7
TijdschriftNetherlands Journal of Legal Philosophy
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1-mrt-2014

Citeer dit