Le Livre des XXIV Philosophes. Françoise Hudry

J D North

  OnderzoeksoutputAcademic

  189 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)895-897
  Aantal pagina's3
  TijdschriftSpeculum-A journal of medieval studies
  Volume66
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - okt-1991

  Citeer dit