Le "Quadripartitum numerorum." Jean de Murs

J D North

  OnderzoeksoutputAcademic

  127 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)182-183
  Aantal pagina's2
  TijdschriftSpeculum-A journal of medieval studies
  Volume68
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - jan-1993

  Citeer dit