Leiders, Regimes, en politieke instabiliteit

Shu Yu

Onderzoeksoutput

787 Downloads (Pure)

Samenvatting

Zijn politieke leiders van belang? Bijvoorbeeld, heeft een buitenwettelijke leiderschapswisseling een effect op economische groei? En heeft politiek stabiliteit hogeropgeleide leiders tot gevolg? Dit zijn enkele van de vragen die behandeld worden in het proefschrift van Shu Yu.

Shu concludeert dat in het decennium na een staatsgreep, de economische groeivoet in landen, waar een staatsgreep heeft geleid tot een leiderschapswisseling, significant verschilt van landen, waar een staatsgreep mislukte. De rijkere landen hebben een lage groeivaet, terwijl de armste landen een hogere groeivoet hebben.

Om te bepalen of politieke stabiliteit invloed heeft op de selectie van leiders, heeft Shu een theoretisch model geconstrueerd, waarin het optimaal is een hoogopgeleide leider met lage militaire vaardigheden te kiezen als het regime stabiliseert. Empirisch bewijs bevestigt de voorspelling van het model.

Shu toont aan dat het overleven van politieke leiders afhangt van de kenmerken van deze leiders, in het bijzonder hun opleidingsniveau en hun militaire achtergrond. Shu laat zien dat, onder een revolutionaire dreiging, economische competentie schadelijk kan zijn voor politiek overleven, maar dat dit effect minder sterk is als de winnende coalitie groter wordt. Bovendien, het tegenovergestelde is waar voor de militaire kundigheid. Empirisch bewijs ondersteunt deze propositie als data wordt gebruikt voor de periode 1875-2004.

Shu heeft ook onderzoek gedaan naar het effect van leiders op buitenlands beleid. Zich richtend op de overeenstemming van landen met de V.S. in de Algememe Vergadering van de V.N., vind zij dat leiders, die hun opleiding in het buitenland hebben genoten, loyaliteit aan hun eigen land moeten aantonen door minder in overeenstemming met de V.S. te stemmen dan leiders zonder buitenlandse opleiding.
Vertaalde titel van de bijdrageLeiders, Regimes, en politieke instabiliteit
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • de Haan, Jakob, Supervisor
  • Jong A Pin, Richard, Co-supervisor
Datum van toekenning27-nov-2014
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-7419-2
Elektronische ISBN's978-90-367-7420-8
StatusPublished - 2014

Citeer dit