(Le)agility in humanitarian aid (NGO) supply chains

Kirstin Scholten, Pamela Sharkey Scott, Brian Fynes

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  76 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)623-635
  Aantal pagina's13
  TijdschriftInternational Journal of Physical Distribution & Logistics Management
  Volume40
  Nummer van het tijdschrift8
  StatusPublished - 2010

  Citeer dit